ПП «Алькор», іменований надалі Правовласник, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі під №31018935, адресує цю Угоду (далі по тексту – Угода) користувачам сайту http://ua.save-your.life.

Особа, якій адресується Угода, визнається Користувачем при наявності згоди на укладення цієї Угоди, що виразилося в готовність укласти договір на викладених нижче умовах.

Ця Угода є офертою, прийняттям умов (акцептом) якої є вчинення дій, передбачених Угодою.

1.Визначення

1.1. Умови Угоди регулюють відносини і і містять такі визначення:

1.1.1.Оферта – справжній документ (Угода), розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://ua.save-your.life.

1.1.2. Акцепт – повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 3.1 Угоди.

1.1.3. Правовласник – ПП «Алькор», який розмістив оферту.

1.1.4. Інтернет-сайт – сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальному сервері і утворюють єдину структуру, розташованих в мережі Інтернет за адресою: http://ua.save-your.life (далі по тексту – Сайт).

1.1.5.Контент – інформація, представлена ​​в текстовому, графічному, аудіовізуальному (відео) форматах на Сайті, є його наповненням. Контент Сайту розподіляється на основний – призначений для користувача, і допоміжний – адміністративний, який створює Правовласник для полегшення функціонування Сайту, включаючи інтерфейс Сайту.

1.1.6. Проста (невиключна) ліцензія – невиключне право Користувача використовувати результат інтелектуальної діяльності, зазначений в п. 2.1 Угоди, зі збереженням за Правовласником права видачі ліцензій іншим особам.

1.1.7.Лічний кабінет – це віртуальний інструмент персонального самообслуговування, розташований на офіційному інтернет – сайті: http://ua.save-your.life.

1.1.8. Особиста обліковий запис Користувача – унікальний логін і пароль для входу в особистий кабінет.

2.Предмет Угоди

2.1. Ця Угода визначає умови і порядок використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі елементів контенту Веб-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: http://ua.save-your.life (далі по тексту – Сайт), відповідальність Сторін та інші особливості функціонування Сайту і взаємин користувачів Сайту з Правовласником, а також один з одним.

2.2. Правовласник гарантує, що він є правовласником виключних прав на Сайт, вказаний в п. 2.1 Угоди.

3.Согласіе з умовами угоди

3.1. Акцептом (прийняттям оферти) є реєстрація особистого кабінету Користувача.

3.2. Здійснюючи дії щодо прийняття оферти в порядку, визначеному п. 3.1 Угоди, Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Угоди, зобов’язується їх дотримуватися.

3.3.Настоящім Користувач підтверджує, що акцепт (вчинення дій щодо прийняття оферти) рівносильний підписання та укладення Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.

3.4. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://ua.save-your.life і діє до моменту відкликання оферти.

3.5.Настоящее Угода розміщено в письмовому вигляді на Сайті. У разі необхідності будь-якій особі на його запит може бути надана можливість ознайомитися з паперовою версією Угоди в офісі Правовласника.

3.6. Угода може бути прийнято виключно в цілому. Після прийняття умов цієї Угоди воно набуває чинності договору, укладеного між і, при цьому такий договір як паперовий документ, підписаний обома Сторонами, не оформляється.

3.7. Для організації взаємодії між Правовласником і Користувачем реєструє Особистий кабінет в наступному порядку:.

3.8. В Особистому кабінеті вказується наступна інформація про Користувача: його Ім’я, електронна пошта, адреса доставки, телефон.

3.9. Правовласник залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення, в зв’язку з чим Користувач зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Угоді. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на даній сторінці, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на даній сторінці за адресою: https://ua.save-your.life.

  1. Права і обов’язки сторін

4.1. Правовласник зобов’язується:

4.1.1. Протягом 3-х календарних днів з дня отримання відповідного письмового повідомлення Користувача своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені недоліки Сайту, а саме:

  • невідповідність змісту Сайту даним, зазначеним у п. 2.1 Угоди;
  • наявність у складі Сайту матеріалів, заборонених до розповсюдження законодавством.

4.1.2. Утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення Користувачем наданого йому права використання Сайту в встановлених Угодою межах.

4.1.3.Предоставлять інформацію з питань роботи з Сайтом за допомогою електронної пошти. Актуальні адреси електронної пошти знаходяться в розділі “Контакти” Сайту за адресою: http://ua.save-your.life/contact.

4.1.4.Зарегістріровать Користувачеві особистого кабінету в порядку, передбаченому Угодою.

4.1.5. Використовувати всі особисті дані і іншу конфіденційну інформацію про Користувача тільки для надання послуг відповідно до Угоди, не передавати третім особам знаходиться у нього документацію і інформацію про Користувача.

4.1.6. Забезпечувати конфіденційність інформації, введеної Користувачем при використанні Сайту через особистий обліковий запис Користувача, за винятком випадків розміщення такої інформації в загальнодоступних розділах Сайту (блог).

4.1.7. Консультувати Користувача з усіх питань, що стосуються Сайту. Складність питання, обсяг, і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку Правовласником самостійно.

4.2. Користувач зобов’язується:

4.2.1.Іспользовать Сайт тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені в Угоді.

4.2.2. При реєстрації в особистому кабінеті надати реальні, а не вигадані відомості. У разі виявлення недостовірності поданих відомостей, а також якщо у Правовласника виникнуть обгрунтовані сумніви в їх достовірності (в тому числі, якщо при спробі зв’язатися зазначені контактні дані виявляться неіснуючими), Правовласник має право в односторонньому порядку припинити відносини з Користувачем, видалити обліковий запис і заблокувати доступ на Сайт.

4.2.3. Зберігати в таємниці і не розкривати третім особам інформацію про своє паролі, що дає доступ до Особистого кабінету Користувача. У разі, якщо така інформація з тих чи інших причин стане відома третім особам, Користувач зобов’язується негайно змінити його.

4.2.4.Строго дотримуватися і не порушувати умов Угоди, а також забезпечити конфіденційність отриманої при співробітництві з Правовласником комерційної та технічної інформації.

4.2.5. Утримуватися від копіювання в будь-якій формі, а також від зміни, доповнення, поширення Сайту, контенту сайту (або його частини), а також утримуватися від створення на його основі похідних об’єктів без попередньої письмової згоди Правовласника.

4.2.6.Не використовувати ніяких приладів або комп’ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Сайту Правовласника.

4.2.7.Незамедлітельно інформувати Правовласника про всі стали йому відомі факти протиправного використання Сайту третіми особами.

4.2.8. Використовувати Сайт, не порушуючи майнових і / або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей.

4.2.9. Не допускати розміщення і передачу матеріалів незаконного, непристойного, наклепницького, дискредитує, загрозливого, порнографічного, ворожого характеру, а також містять домагання і ознаки расової або етнічної дискримінації, які закликають до вчинення дій, які можуть вважатися кримінальним злочином або порушувати будь-якого законодавства, так само як і вважатися неприпустимими з інших причин, матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості, матеріалів, що містять нецензурну лайку .

4.2.10. Чи не поширювати рекламні матеріали в особистих повідомленнях іншим Користувачам без отримання їх згоди на отримання таких матеріалів (СПАМ).

4.2.11.Ісполнять інші обов’язки, передбачені Угодою.

4.3. Правовласник має право:

4.3.1. Призупинити або припинити реєстрацію та доступ Користувача на Сайт, якщо буде обґрунтовано вважати, що веде неправомірну діяльність.

4.3.2. Збирати інформацію про переваги і способах використання ними Сайту (найбільш часто використовувані функції, настройки, бажане час і тривалість роботи з Сайтом та інше), яка не є персональними даними, для поліпшення роботи Сайту, діагностики та профілактики збоїв Сайту.

4.3.3. Запросити у Користувача додаткову інформацію про його посади і рід діяльності, в тому числі про компанію, яку він представляє, при реєстрації в особистому кабінеті або в будь-який інший момент. Правовласник має право відмовити Користувачеві в використанні Сайту (аж до видалення Особистою облікового запису Користувача) або обмежити його використання на власний розсуд, якщо він не є співробітником компанії або представником особи, для яких призначений Сайт, або якщо Користувач відмовиться надати запитані відомості. Правовласник на власний розсуд має право надавати обмежений доступ в цілях ознайомлення до Сайту іншим особам, які не здійснюють профільну деятельность.

4.3.4. Вносити в односторонньому порядку зміни до Угоди шляхом видання його нових редакцій.

4.3.5. Видаляти призначений для користувача контент на вимогу уповноважених органів або зацікавлених осіб в разі, якщо цей текст порушує чинне законодавство або права третіх осіб.

4.3.6. Тимчасово припиняти роботу Сайту, а так само частково обмежувати або повністю припиняти доступ до Сайту до завершення необхідного технічного обслуговування і (або) модернізації Сайту. Користувач не має права вимагати відшкодування збитків за таке тимчасове припинення надання послуг або обмеження доступності Сайту.

4.4. Користувач має право:

4.4.1.Іспользовать Сайт в межах та у спосіб, що передбачені Угодою.

4.5. Користувач не має права давати згоду на виконання цієї Угоди у випадках, якщо у нього немає законного права використовувати Сайт в країні, в якій знаходиться або проживає, або якщо він не досяг віку, з якого має право укладати цю Угоду.

5.Условія і порядок використання

5.1.Прі умови виконання Користувачем цієї Угоди, Користувачеві надається проста (невиключна) ліцензія на використання Сайту за допомогою персонального комп’ютера, мобільного телефону або іншого пристрою, в обсязі та порядку, встановленому Угодою, без права надання субліцензій і переуступки.

5.2.У відповідності з умовами Угоди Правовласник надає Користувачеві право використання Сайту наступними способами:

5.2.1. Використовувати Сайт для перегляду, ознайомлення, залишення коментарів і інших записів і реалізації іншого функціоналу сайту, в тому числі шляхом відтворення на моніторі (екрані) відповідного технічного засобу Користувача;

5.2.2. На короткий час завантажувати в пам’ять ЕОМ для цілей використання Сайту і його функціоналу;

5.2.3. Цитувати елементи призначеного для користувача контенту Сайту із зазначенням джерела цитування, що включає посилання на URL-адресу сайту.

5.3. Користувач не має права робити такі дії при використанні Сайту, а так само будь-яких складових частин Сайту:

5.3.1. Модифікувати або іншим чином переробляти Сайт, в тому числі, здійснювати переклад на інші мови.

5.3.2.Копіровать, поширювати або переробляти матеріали та відомості, що містяться на Сайті, за винятком випадків, коли це необхідно і викликано реалізацією функціоналу, доступного як конкретному Користувачеві.

5.3.3.Нарушать цілісність захисної системи або здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід, зняття або деактивацію технічних засобів захисту; використовувати будь-які програмні коди, призначені для спотворення, видалення, пошкодження, імітації або порушення цілісності Сайту, переданої інформації або протоколів.

5.4.Любие права, не надані Користувачеві в явній формі відповідно до цієї Угоди, зберігаються за Правовласником.

5.5.Сайт надається Правовласником в стані «Як є» ( “AS IS”), без гарантійних зобов’язань Правовласника або будь-якої обов’язки по усуненню недоліків, експлуатаційної підтримки і вдосконалення.

5.6.В щодо користувацького контенту Користувач гарантує, що є власником або володіє необхідними ліцензіями, правами, злагодою та дозволами на використання і надання Правовласнику права використовувати весь призначений для користувача контент відповідно до цієї Угоди; у нього є письмова згода і (або) дозвіл кожної особи, так чи інакше присутнього в призначеному для користувача контент, використовувати персональні дані (включаючи зображення при необхідності) цієї особи для того, щоб розміщувати та використовувати користувальницький контент способом, передбаченим цією Угодою.

5.7.Прінімая умови цієї Угоди, Користувач безоплатно надає Правовласнику і іншим Користувачам невиключне безоплатне право використання (просту ліцензію) матеріалів, які Користувач додає (розміщує) на Сайті в розділах, призначених для доступу всіх або частини користувачів (чати, обговорення, коментарі та інше ). Зазначені право і / або дозвіл на використання матеріалів надаються одночасно з додаванням Користувачем таких матеріалів на Сайт на весь термін дії виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності або захисту немайнових прав на зазначені матеріали для їх використання на території всіх країн світу.

6.Персональние дані та конфіденційність

6.1.Для виконання умов Угоди Користувач погоджується надати і дає згоду на обробку персональних даних відповідно до закону «Про персональні дані» на умовах і для цілей належного виконання Угоди. Під «персональними даними» розуміється персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно для здійснення акцепту.

6.2. Правовласник гарантує конфіденційність щодо персональних даних Пользователя і надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Угоди, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. Також Правовласник зобов’язується зберігати конфіденційність усіх відомостей, отриманих від Користувача, незалежно від змісту таких відомостей і способів їх отримання.

6.3.В випадках втрати Користувачем ідентифікаційних даних (логіна / пароля) для доступу до особистого кабінету, Користувач має право зробити запит відомості у Правовласника, шляхом направлення запиту через електронну пошту Правовласника.

6.4.Полученная Правовласником інформація (персональні дані) не підлягає розголошенню, за винятком випадків, коли її розкриття є обов’язковим згідно із законодавством України або необхідно для роботи Сайту і його функцій (наприклад, при публікації коментарів в розділі Сайту «Коментарі» під написаним Користувачем коментарем відображаються ім’я, дата і час відправки коментаря).

7.Ответственность сторін

7.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов Угоди та законодавством України.

7.2. Правовласник не приймає на себе відповідальність за відповідність Сайту цілям використання.

7.3. Правовласник не несе відповідальності за технічні перебої в роботі сайту. Разом з тим Правовласник зобов’язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.

7.4. Правовласник не несе відповідальності за будь-які дії Користувача, пов’язані з використанням наданих прав використання Сайту; за збиток будь-якого роду, понесений Користувачем через втрату і / або розголошення своїх даних або в процесі використання Сайту.

7.5.В разі якщо будь-яку третю особу пред’являє Правовласнику претензію в зв’язку з порушенням Користувача Угоди або чинних законодавчих норм, порушенням Користувачем прав третіх осіб (в тому числі прав на інтелектуальну власність), Користувач зобов’язується компенсувати Правовласнику всі витрати і втрати, в тому числі оплатити будь-які компенсації та інші витрати, пов’язані з такою претензією.

7.6. Правовласник не несе відповідальності за зміст повідомлень або матеріалів Користувачів Сайту (призначений для користувача контент), будь-які думки, рекомендації або поради, що містяться в такому контенті. Правовласник не здійснює попередню перевірку змісту, достовірності і безпеки цих матеріалів або їх компонентів, а так само їх відповідності вимогам чинного права, і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на їх використання в обов’язковому порядку.

8.Разрешеніе суперечок

8.1.Претензіонний порядок досудового врегулювання спорів, що випливають з цієї Угоди, є для Сторін обов’язковим.

8.2.Претензіонние листи направляються Сторонами нарочним або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за адресою місцезнаходження Сторони.

8.3.Направленіе Сторонами претензійних листів іншим способом, ніж зазначено в п. 8.2 Угоди, не допускається.

8.4.Срок розгляду претензійного листа становить 10 робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

8.5.Спори за цією Угодою вирішуються в судовому порядку в суді Укріани.

9.Заключітельние положення

9.1.Настоящее Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь по тексту цієї Угоди під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10. Адреса і реквізити сторін

10.1. Правовласник: місце реєстрації – 04119, Україна, Київ, вул. Зоологічна 4б; тел. – +38 044 2476880 ; e-mail – ua@save-your.life; ЄДРПОУ – 31018935; р / с – UA683807750000026004056118509 в Приватбанк; МФО – 380775.